GROW uddanner unge som ambassadører for trivsel og fællesskaber

February 7, 2024

GROW uddanner unge som ambassadører for trivsel og fællesskaber

Tuborgfondet støtter GROW i et nyt projekt, hvor unge uddannes til at blive trivselsambassadører, så de kan skabe bedre trivsel for sig selv og andre unge. I samarbejde med Tuborgfondet og det ungedrevne innovationshus Station, skal projektet bidrage til at løfte trivselsniveauet på de danske uddannelser gennem meningsfulde aktiviteter og fællesskaber.

Over det kommende halvår vil unge mellem 20 og 30 år få muligheden for at deltage i en uddannelse som trivselsambassadør - udviklet af det ungedrevne initiativ GROW. Uddannelsen skal styrke unge i at tage vare på deres egen trivsel og samtidig gøre en positiv forskel for andre unge, gennem kompetencer der:

  • Skaber et liv med bevidsthed, mening, balance og sunde fællesskaber.
  • Styrker deres kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og projektstyring.
  • Øger kendskabet til egne styrker og motivation, samt evnen til at navigere i livets udfordrende valg.
  • Skaber evnen til at indgå i – og bidrage til – inkluderende fællesskaber, samt være kulturbærere for en mere bæredygtig og medmenneskelig fremtid.

De projektansvarlige for uddannelsen Amalie Lærke og Klaus Østergaard understreger, at samarbejdet med Tuborgfondet er afgørende for at styrke foreningens arbejde med at engagere unge som kulturbærere for en fremtid med øget trivsel og stærke fællesskaber:

“Med støtten fra Tuborgfondet, er vi med til at give unge værktøjerne til at opnå et mere balanceret liv, samtidig med at de får lysten og modet til at løfte andre unge. Uddannelsen giver unge en unik mulighed for at bidrage til en bedre og mere medmenneskelig fremtid for unge generationer,” siger Klaus Østergaard, initiativtager til GROW.

Tuborgfondet støtter GROW med 500.000 kr. over det næste år:

“Unge har masser af drømme og forventninger til deres kommende arbejdsliv, men mange er også bekymrede over – og i tvivl om – hvilken vej de skal gå. Trivsel og fællesskab på uddannelsen giver et godt fundament for en god start på arbejdslivet - og vi glæder os derfor til at følge de nye trivselsambassadører og arbejdet i GROW,” siger Pernille Brems, programansvarlig for Arbejdsmarked i Tuborgfondet.

Tuborgfondet har tidligere støttet GROW i at udvikle en pilotuddannelse, hvor 77% af deltagerne oplevede at få styrket deres evne til at indgå i fællesskaber, og 73% oplevede, at uddannelsen gav dem viden og værktøjer, som de kan bruge i arbejdslivet.

Om GROW

GROW er en almennyttig forening af 20 professionelle unge, der arbejder med et fælles formål om at “hjælpe unge til at stå stærkt i sig selv og i fællesskabet, så de kan opleve trivsel og støtte hinanden til meningsfulde liv i balance”. GROW har base i det studenterdrevne innovationshus Station, som er samlingsstedet for 28 ungedrevne medlemsorganisationer, foruden studerende og dimittender fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i- og uden for Storkøbenhavn.

Kontakt Klaus Østergaard Lystbæk, initiativtager til GROW, for mere information: klaus@grow.dk