Tuborgfondet støtter Station i nyt ambitiøst projekt

August 14, 2023

Det ungedrevne innovationshus Station er samlingssted for studerende, fællesskaber og forandring

Tuborgfondet støtter Station i et ambitiøst projekt, der skal bringe flere studerende sammen på tværs af uddannelser om sociale og faglige aktiviteter. Målet er samtidig at løfte et stort potentiale for flere studenterdrevne fællesskaber og mere samfundsforandring.

Med den tidligere Frederiksberg politistation som base, skal Station over en periode på halvandet år styrke arbejdet med at skabe sociale og tværfaglige aktiviteter og fællesskaber uden for studiets vante rammer. Som studerende kan du se frem til at møde andre unge på tværs af fagligheder og kulturer, få en tiltrængt pause fra dit studie og være med til at omsætte din viden og ideer til konkrete aktiviteter og samfundsengagerende projekter med andre unge, inden for temaer der kan handle om alt fra grøn omstilling til frivillighed, idégenerering og samfundsforandring. I Station måles værdien af studerendes kundskaber ikke gennem karaktergennemsnit og akademiske præstationer, men på nysgerrighed, vilje og engagement.

Station er knudepunkt for studerende, frivillige og samfundsaktører, der ønsker at inspirere hinanden til nye forståelser, tankesæt og tilgange. Mikkel Nielsen, der er direktør i Station, understreger, at det nye samarbejde med Tuborgfondet er afgørende for at skabe nye meningsfulde møder og samarbejder mellem studerende såvel som mellem studerende og samfundet, heriblandt også virksomheder:

”Med støtten fra Tuborgfondet kan vi inddrage endnu flere studerende i meningsfulde fællesskaber til gavn for dem selv og omverdenen. Sammen kommer vi til at styrke studerendes engagement i samfundet og parathed til arbejdslivet gennem f.eks. debatter, workshops og idéudvikling.”

Tuborgfondet støtter Station med 2,48 mio. kroner over de kommende år:

”Station giver unge mod på at skabe forandring og udvikle nye løsninger sammen med andre – de afprøver nye ideer til gavn for fremtidens samfund, og de deler nysgerrigt viden på tværs af fag. Det er i høj grad aktiviteter, der også ruster unge til et arbejdsfællesskab efter studielivet. Vi glæder os derfor meget til at se flere nye initiativer blomstre på Station og håber samtidig, at vores opbakning kan være med til at forankre Station tydeligere ift. fremtidige samarbejder med aktører fra forskellige sektorer,” siger Mathias Findalen, programansvarlig i Tuborgfondet.

89% af de studerende, som har deltaget i aktiviteter i Station, har fået mere lyst at forbedre samfundet og gøre en forskel. Det viser tal fra Stations evalueringer, der samtidig fremhæver, at studerende i Station har oplevet at føle sig bedre klædt på til livet efter studiet. Gennem deltagelse i Stations aktiviteter og sociale og faglige fællesskaber, har studerende i Station oplevet, at studietiden er blevet mere og andet end en ”venteposition” til tiden efter endt uddannelse.

Om Station

Station er verdens første ungedrevne innovationshus for tværfaglighed og engagement, hvor studerende mødes og udvikler løsninger på samfundets udfordringer. Station har til huse i den forhenværende Frederiksberg politistation, der blev opkøbt og renoveret gennem støttemidler rejst af studerende i samarbejde med CBS. Læs mere om vores aktiviteter og muligheder, og hvordan du kan være med til at skabe dem på: www.station.dk.

Kontakt Mads Tamborg på: mads.t@station.dk for mere information.