Tag magten over eget liv #3 - Enneagrammet ​​→ Indsigt i din personlighedstype

April 4, 2023
Tue
4

Tag magten over eget liv #3 - Enneagrammet ​​→ Indsigt i din personlighedstype

4/4/2023 18:00
-
4/4/2023 21:00
The Playground

Tag magten over eget liv

#3 Enneagrammet ​​ Indsigt i din personlighedstype

#3 The enneagram ​​→ Insights into your personality type

ENGLISH BELOW!

—---------------------------------------------------------------------------------------

Vi er i GROW super glade for at kunne invitere dig ind til en række spændende workshops i samarbejde med Lai Yde, som kan hjælpe dig til at trives og opnå et liv i større balance med meningsfulde dybe relationer. Hver workshop vil præsentere et perspektiv, som vi vil arbejde med i praksis, for at få det ind under huden og kunne oversætte det til eget liv, så det kan bidrage til vores egen selvindsigt og sociale kompetencer, så vi kan leve i overensstemmelse med vores autentiske jeg.

Du kan i de kommende måneder se frem til følgende workshops:

#1 Spiral Dynamics Indsigt i dit bevidsthedsniveau (21.2.23)

Se begivenheden her: https://fb.me/e/3kyWMgbRY

Tilmeld dig her: https://forms.gle/iLMwQ9S9ohmgwRYg6

#2 Det (u)modne maskuline og feminine Indsigt i din maskuline og feminine side (14.3.23)

Se begivenheden her: https://fb.me/e/62I0sOAUb

Tilmeld dig her: https://forms.gle/p1nkf5KZQjtFxy589

#3 Enneagrammet ​​ Indsigt i din personlighedstype (4.4.23)

Se begivenheden her: https://fb.me/e/2EQIZlfBK

Tilmeld dig her: https://forms.gle/6X52tbSDeiCAkcnu6

#4 De 9 kerneværdier Indsigt i hvad der grundlæggende er vigtigt for dig (25.4.23)

Se begivenheden her: https://fb.me/e/2CTJXikVS

Tilmeld dig her: https://forms.gle/G7EeUioJb5cqSMkt9

#5 De mange intelligenser ​​ Indsigt i dine styrker og svagheder (16.5.23)

Se begivenheden her: https://fb.me/e/63xUVJzqv

Tilmeld dig her: https://forms.gle/SnqAtY3cFr36TDX59

#6 De 4 kvadranter ​​​​ Indsigt i hvem du er og hvad du kan bidrage med til verden (6.6.23)

Se begivenheden her: https://fb.me/e/33QMiNMY1

Tilmeld dig her: https://forms.gle/haJqkjYwGKcBdFZ57

—---------------------------------------------------------------------------------------

Hvem er jeg?

Hvad er vigtigt for mig?

Hvad kan jeg?

Og hvorfor fa’en skal det være så presset at være ung i dag?

Du har sikkert hørt det 1000 gange før, tallene for unges trivsel er styrtdykket de seneste årtier, og viser lige nu at 44% af alle unge mistrives. Måske har du også oplevet at vores forældres generation ikke heeelt forstår hvilken situation og hvilket pres vi lever under i dag. Man høre fra den ældre generation at vi er selvoptagede, forkælede, sarte og arrogante, mens statistikkerne viser at den yngre generation lever sundere, er mere pligtopfyldende og samvittighedsfulde.

I GROW arbejder vi hver dag på hvad der bringer trivsel og et meningsfuldt liv i balance. Samtidigt skal vi navigere i en samfundsstruktur der er skabt af den ældre generation, som mangler forståelse for den nuværende samfundsnorm og morals negative påvirkning på særligt unge. Det er en udfordring! Det er svært at lære gamle hunde nye tricks.

Men, hvad nu hvis vi lærer at forstå os selv bedre og den generationskløft vi står overfor og som presser os? Så kunne vi stå stærkere i os selv, støtte op om hinanden, det vi står for og tage magten over eget liv tilbage.

Derfor har vi i GROW valgt at invitere Lai Yde ind til et samarbejde, hvor han over de næste 4 måneder vil afholde 6 workshops, som kan give os perspektiv på os selv og vores omgivelser, samt en hel integral* værktøjskasse til at understøtte os selv og vende skuden.

Lai er selv vokset op i tiden med Boomers og Gen X, og som han selv beskriver det, er i kontakt med sin gamle havenisse, men ved også, at den unge generation er fremtiden og har helt særlige kvaliteter - ja ifølge ham ligefrem et højere bevidsthedsniveau end den ældre generation.

Lai har i 15 år undervist ledere i konflikthåndtering ved hjælp af professionelle skuespillere og en kreativ værktøjskasse. Nu bruger han sin baggrund som skuespiller til at oversætte den spirituelle filosof, Ken Wilber’s, integrale system til fysiske karaktere, så den komplekse teori bliver håndgribelig og kan komme fra hoved og ned i kroppen, og derved kunne anvendes i hverdagen. Det vil sige at alle workshops er 30% teori og 70% praktiske øvelser og samtale.

—---------------------------------------------------------------------------------------

Det praktiske:

De 6 workshops er et forløb, men hver enkelt workshop kan også stå alene. Så du kan vælge om du vil deltage på en enkelt workshop eller snuppe dem alle sammen.

Workshopsene er for medlemmer af foreningen GROW (koster kun 98 kr./6 måneder). GROW er for unge mellem 16-35 år. Meld dig ind her: https://www.grow.dk/bliv-medlem/

Workshopsene afholdes hver 3. tirsdag kl. 18-21 (med mulighed for at blive efter til en lille refleksions-bajer eller lignede) på Station, lokalet Playground.

Der er plads til 50 deltagere på en workshop.

Læs mere om workshopholder Lai Yde her: https://humandirection.dk/om-os/lai-yde/

—---------------------------------------------------------------------------------------

Hvis workshopsene inspirerer dig, kan du fremadrettet følge med i hvad der rør sig i GROW. Du kan følge os her:

Facebook: https://www.facebook.com/ForeningenGROW

Instgram: https://www.instagram.com/grow.dk/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grow-dk/

Hvis du vil have mere af Lai, afholder han Big Heart Big Mind til sommer, en integral tantra festival. Læs mere her: https://www.bigheartbigmind.com/

*****************************************************************************

ENGLISH:

We at GROW are super excited to invite you in for a series of high value workshops in collaboration with Lai Yde, which can help you thrive and get a life with more balance filled with meaningful deep relationships. Each workshop will present a perspective which we will embody through practical exercises. So we can incorporate the knowledge into our own lives and it can contribute to our self-insight and social skills, and therefore be able to live in accordance with our authentic self.

In the coming months you can look forward to the following workshops:

#1 Spiral Dynamics Insights into your level of consciousness (21.2.23)

Go to the event here: https://fb.me/e/3kyWMgbRY

Sign up here: https://forms.gle/iLMwQ9S9ohmgwRYg6

#2 The (im)mature masculine and feminine Insights into your masculine og feminine sides (14.3.23)

Go to the event here: https://fb.me/e/62I0sOAUb

Sign up here: https://forms.gle/p1nkf5KZQjtFxy589

#3 The enneagram ​​ Insights into your personality type (4.4.23)

Go to the event here: https://fb.me/e/2EQIZlfBK

Sign up here: https://forms.gle/6X52tbSDeiCAkcnu6

#4 The 9 core values Insights into what is fundamentally important to you (25.4.23)

Go to the event here: https://fb.me/e/2CTJXikVS

Sign up here: https://forms.gle/G7EeUioJb5cqSMkt9

#5 The many intelligences ​​ Insights into your strengths and weaknesses (16.5.23)

Go to the event here: https://fb.me/e/63xUVJzqv

Sign up here: https://forms.gle/SnqAtY3cFr36TDX59

#6 The 4 quadrants ​​​​ Insights into who you are and what you can contribute with to the world (6.6.23)

Go to the event here: https://fb.me/e/33QMiNMY1

Sign up here: https://forms.gle/haJqkjYwGKcBdFZ57

—---------------------------------------------------------------------------------------

The practicalities:

The 6 workshops are a series, but the workshops can also stand alone. Therefore, you can choose whether you want to attend a single workshop or grab the whole bunch.

The workshops are for members of the organization GROW only (the price is 98 kr./6 months). GROW community is for people between 16-35 years. Sign up here: https://www.grow.dk/bliv-medlem/

The workshops

The workshops are held every third Tuesday at 18-21 (with the possibility of staying after for a beer to reflect upon or something similar) at Station, in the room named Playground.

There is space for 50 participants at a workshop.

Read more about the workshop facilitator Lai Yde here: https://humandirection.dk/om-os/lai-yde/

You might also be interested in...

No other events in this category.
GO TO TOP